Header 1 (Ilovemyjob.be)
Header 2 (Ilovemyjob.be)
Header 3 (Ilovemyjob.be)
Header 4 (Ilovemyjob.be)
Header 5 (Ilovemyjob.be)
Header 6 (Ilovemyjob.be)
Header 7 (Ilovemyjob.be)
Header 8 (Ilovemyjob.be)

Individueel leiderschapstraject

U kan ervoor kiezen om uw leidinggevende individueel te laten coachen door ‘I ♥ my job’. Zo kunnen we vanaf de start werken met de specifieke situatie en de specifieke behoeften van de leidinggevende. Het resultaat is meteen te merken op de werkvloer.

Onze coachingsmethodiek is een afwisseling van zelfanalyse, reflectie, echte cases bespreken, nieuw gedrag oefenen, ervaringen uitwisselen, nieuwe inzichten bespreken…

De volgende modellen gebruikt ‘I ♥ my job’ als kapstok:

 • Ontwikkelingsgericht coachen®
 • Krachtgericht coachen®
 • Het gedachtengoed van Verbindende Communicatie®
 • De waarderende benadering
 • Het model van Transparant Managen
 • Het Talentenverhaal
 • Het Kernkwadrant®
 • De Lifo® methodiek
 • Situationeel Leidinggeven®

Wij luisteren eerst zeer goed naar de coachingsvraag en stemmen onze aanpak hierop af. Van de leidinggevende verwachten wij openheid om in alle eerlijkheid naar zichzelf te kijken.

De fases die wij na een grondige intake zorgvuldig respecteren zijn:

 1. Bewustwording creëren
 2. Zin om te veranderen opwekken
 3. Mensen tot inzichten brengen
 4. Vaardigheden aanleren
 5. Zelfsturing verhogen

Dit alles gebeurt in nauw overleg met de onderneming. Er is terugkoppeling op elk moment dat we het nodig achten, en altijd na de intake en op het einde van het traject. Wat wij terugkoppelen, stemmen wij altijd zorgvuldig af met de leidinggevende die we coachen. Vertrouwelijkheid binnen transparantie is gegarandeerd.