Header 1 (Ilovemyjob.be)
Header 2 (Ilovemyjob.be)
Header 3 (Ilovemyjob.be)
Header 4 (Ilovemyjob.be)
Header 5 (Ilovemyjob.be)
Loopbaanbegeleiding en corona: zorg dat je nu te weten komt wat je wil
Header 7 (Ilovemyjob.be)
Header 8 (Ilovemyjob.be)

Van stress en burn-out naar re-integratie met energie

I love my job ondersteunt medewerkers, leidinggevenden en teams om stress en burn-out te voorkomen en aan te pakken. Zodat er voldoende gezonde stress is om het werkleven aangenaam en uitdagend te houden. Zodat er evenwicht is, wat werknemers gelukkig maakt én ze toelaat om te werken vanuit hun talenten en met goesting.

Klinkt dit als muziek in de oren?
Kies dan voor onze begeleiding. Te veel bedrijven verliezen medewerkers door overmatige stress en uitval met diagnose burn-out.

I love my job begeleidt in drie fases:

 • 1. Preventief
 • Workshops voor leidinggevenden
  Workshops voor medewerkers
 • Individuele coaching:
  – van medewerkers
  – van leidinggevenden
 • 2. Begeleiding bij stress en burn-out
 • Individuele begeleiding
 • 3. Re-integratie begeleiden: zodat de werknemer haar/zijn plek weer vindt
 • Individuele begeleiding
 • Gesprekken met team, leidinggevenden…

Individuele begeleiding die energie en richting geeft

1. Medewerker met stress? Begeleiding werkt!

 Een medewerker lijdt onder stress. Wij begeleiden en maken uw medewerker sterker. Samen werken we concrete oplossingen uit en tegelijkertijd staat de ontwikkeling van de medewerker centraal.

Coaching van werknemers met stress voorkomt dat mensen langere tijd uitvallen met burn-out. Teams worden weer positief, doordat het algemene energieniveau stijgt.

2. Individuele coaching bij burn-out

 Een werknemer is uitgevallen met diagnose burn-out? Dit vraagt een specifiek begeleidingstraject. We werken samen aan herstel, krijgen inzicht in oorzaken. Specifiek: we onderzoeken stressbronnen en oorzaken, maken mensen sterker door op nieuwe manieren te werken vanuit hun talenten, hun energiegevers binnen en buiten het werk bewust in te zetten, hun stressbronnen aan te pakken…

Onderzoek wijst uit dat wie begeleid wordt, sneller het werk hervat en minder kans maakt op herval.

3. Coaching bij re-integratie

Als iemand weer start (of in aanloop naar start), is dat allesbehalve evident. Extra ondersteuning is belangrijk voor de medewerker en ook voor de leidinggevende. We hebben hier een stappenplan. Re-integratie heeft het meeste kans op succes als de medewerker, HR en leidinggevende alle drie betrokken zijn. Ons stappenplan gidst daarbij.

De overheid verplicht re-integratie. Dat betekent dat werknemers, werkgevers, ziekenfondsen, arbeidsgeneesheren… samenwerken om mensen na burn-out opnieuw richting werk te begeleiden. I love my job begeleidt uw medewerkers

 • als ze overwegen om weer aan de slag te gaan
 • of als ze alweer gestart zijn in uw bedrijf

Workshops met directe impact

Wij verzorgen dynamische introductiesessies voor bedrijven en organisaties, over stress en burn-out en de preventie ervan. Elke sessie is op maat, zet deelnemers aan tot reflectie en geeft concrete handvaten om burn-out op de werkvloer te herkennen en te voorkomen, bespreekbaar te maken en te begeleiden.

1. Workshop voor leidinggevenden

We geven antwoorden op volgende vragen:

 • Hoe herken je signalen van stress en burn- out bij collega’s? Ook bij jezelf?
 • Mogelijkheden voor preventie en de rol van collega’s, leidinggevenden, HR, management…;
 • Hoe geef je medewerkers inzicht in hun talenten?
 • Hoe stimuleer je samenwerking?
 • Hoe zorg je als leidinggevende voor jezelf?
 • Hoe bereid je samen met je collega en diens coach de re-integratie voor op een respectvolle manier?
 • Hoe sta je als leidinggevende sterk genoeg om collega’s na een burn-out beter te omkaderen?
 • Hoe maak je als een organisatie ook tijd voor stressmanagement, naast tijds- of aandachtsmanagement?
 • Hoe burn-out en de balans bespreekbaar maken: hoe communiceer je, wie communiceert…
 • Hoe speel je als bedrijf in op de (nieuwe) wettelijke verplichtingen?
 • Welke omkadering kan bedrijf/leidinggevende/team voorzien?
 • Hoe voorzie je begeleiding die werknemers opnieuw laat groeien?

2. Workshop voor medewerkers

In een korte en actieve workshop geven we medewerkers inzichten in de mechanieken van stress. We reiken ook handvaten aan, zodat ze concreet verder kunnen.

Medewerkers krijgen o.a. antwoorden op volgende vragen:  

 • Hoe ontstaat stress en wanneer wordt het ongezond?
 • Wat is veerkracht eigenlijk?
 • Hoe vind jij opnieuw jouw balans?
 • Hoe zoek je naar de concrete oorzaken van jouw stress?
 • Hoe kan je als teamleden voor elkaar zorgen?
 • Hoe kan je bewuster werken vanuit je talenten?
 • Hoe communiceer je over stress, burn-out…?

Combinatie van groepssessie en individuele gesprekken

Een combinatie van groepssessie en individuele gesprekken heeft al bewezen een héél effectieve aanpak te zijn.

Voorbeeld:

 • groepssessies gespreid over één of twee halve dagen;
 • aangevuld met één of meerdere individuele coachgesprekken voor leidinggevenden die vragen hebben en die graag persoonlijk aftoetsen of met medewerkers die veel stress ervaren en dit willen aanpakken

De ‘I ♥ my job architecten’ zijn gecertificeerde coaches. Wij gebruiken methodieken die écht werken. Onze coaches zijn erkend door de Vereniging van Erkende stress-, burn-out en re-integratiecoaches.