Interview met Rita Raets: zinvol en plezierig werken

Als architect voor geëngageerde medewerkers heeft Rita Raets een missie: ze wil voor zoveel mogelijk mensen het leven op het werk zinvol en plezierig maken. Dit creëert tevredenheid en tevreden medewerkers presteren nu eenmaal beter. Zowel de individuele werknemer als de werkgever kunnen bijdragen aan die tevredenheid die tot engagement leidt.

Mensen evolueren, jobs evolueren

Rita Raets werkt aan de twee kanten van het spectrum om te slagen in haar missie. Enerzijds werkt ze voor particulieren en werknemers. Met hen gaat ze kijken of zij op de juiste plek zitten en ten volle hun talenten uitspelen terwijl ze hun werk doen. Individuele coaching is een belangrijk onderdeel binnen dit proces, waarmee Rita belemmerende patronen wil helpen doorbreken en mensen die vast raken de nodige impulsen geeft om op een andere, prettige manier verder te gaan. Daarbij kijkt ze vooral naar wat wél werkt in plaats van naar problemen. Noem het Life coaching waarbij het individu met zijn talenten, passies, dromen, interesses,  …. centraal staat. Daarnaast werkt ze ook op organisatorisch niveau door na te gaan of er bij bedrijven een omgeving kan gecreëerd worden die toelaat dat mensen elke dag hun talenten willen, kunnen en durven inzetten. Rita legt uit: “Ik werk met zes bouwstenen die enerzijds een stevig fundament vormen en anderzijds een omgeving mooi en plezierig maken. Eén factor is het hebben van een HR-beleid, een duidelijk plan hoe een organisatie wil omgaan met haar mensen. Sterke leidinggevenden is een tweede factor, want zij moeten het op de werkvloer waarmaken. Een derde factor is het ten volle benutten van talenten en op een verbindende manier communiceren vormt de vierde. Niet zomaar communiceren, maar op een manier die echt raakt. Daardoor kan je veerkracht creëren binnen teams, de vijfde factor. Tenslotte bekijken we de loopbanen van de medewerkers zelf. Niet enkel met de jonge mensen. Mensen evolueren, maar jobs evolueren ook. Constant de goede afstemming zoeken en de mensen blijvend op de juiste plaats inzetten, is heel belangrijk.”

Engagement zonder plezier lijkt ondenkbaar

Rita’s logica achter haar missie is vrij eenvoudig. Ze stelt dat zorgen voor een plezierige en zinvolle werkomgeving automatisch leidt tot meer engagement. Tevreden medewerkers die op hun plaats zitten, voelen zich meer verbonden met het bedrijf. Naast de persoonlijke voldoening die ze uit het werk halen, voelen ze zich trots wanneer het bedrijf collectief slaagt in vooropgestelde doelen. “Voor mij lijkt dat zo logisch dat je niet moet trekken en sleuren aan mensen die zichzelf elke dag kunnen geven”, verklaart Rita Raets. “Ik krijg bij bedrijven regelmatig de vraag wat zij erbij winnen. Mensen die plezier beleven en daardoor geëngageerd zijn, doen hun werk goed. Je hoeft niet te controleren of afspraken wel uitgevoerd worden. Deze mensen doen spontaan méér. Dat is wat bedrijven erbij winnen.”

De eeuw van burn-outs

Aandacht voor engagement begint toe te nemen. De insteek is misschien niet zo positief, in die zin dat burn-out bijna epidemische afmetingen begint aan te nemen. Mensen raken uitgeblust en ze moeten zoveel energie in hun werk steken dat ze uitgeput thuiskomen. Zij die niet snel opgeven houden dat jaren vol en dat leidt vaak tot een burn-out. Rita: “Eigenlijk werk ik een stuk preventief door talenten van mensen helder te krijgen en daar waarderend naar te kijken. Door de vraag te stellen wat ze écht graag doen, waar ze energie uit halen en daarop te bouwen. Als je dat kan realiseren in je job, laad je constant je batterijen op tijdens het werk. Je komt misschien fysiek moe thuis, maar mentaal heb je nog veel energie. Ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek zitten, waar ze het beste van zichzelf kunnen geven, is dus de beste preventie voor burn-out. En daar wint iedereen bij : het individu, de organisatie, de maatschappij.”

Pittige kernkracht

Kleine, vrije kinderen doen gewoon wat ze graag doen en ze kunnen er niet genoeg van krijgen. In een maatschappij moet je echter voldoen aan regels en afspraken, dus opvoeders gaan met de beste intenties beperkingen opleggen. Dat is ook best, want je kan niet op elk moment van de dag je zin doen. Op latere leeftijd brengt dit echter mee dat mensen vaak ver van hun kernkracht zitten. Rita Raets vergelijkt het met de pit van een appel: “Als zo’n pit in goede grond valt en als de omgeving voedend is, groeit die uit tot een krachtige boom die elk seizoen appels geeft. Nochtans is die pit ontzettend klein en toch is al de kennis en kracht aanwezig. De pit hoeft niet naar school te gaan en er is niemand die hen iets moet aanleren. We hebben allemaal zo’n kernkracht in ons, zo’n pit. Er zijn aangeboren talenten die ons goed liggen en waar we weinig moeite voor moeten doen. Aan mensen die hun kernkracht uit het oog verloren zijn, stel ik altijd de vraag hoe ze als kind waren; waar ze graag mee speelden. Vaak zijn ze verwonderd over wat ze echt graag deden en dikwijls zijn het zaken die ze vandaag nog zouden willen doen. Natuurlijk moet de ideale job beschikbaar zijn en moet er ondertussen brood op de plank komen. Het is dan de vraag of je kapitein wil zijn van je eigen leven; of je aanbiedingen aanneemt die op je pad komen en daarna niet meer verder kijkt naar je droom job. Ieder heeft elementen in zijn job die hij minder graag doet, maar voor mij moet er altijd een groot percentage zijn dat je wél graag doet. Uit onderzoek bij 1,7 miljoen mensen in 63 landen blijkt dat slechts 20% op het werk kan doen waar ze goed in zijn. Dat is beangstigend, maar ook positief. Het betekent dat bedrijven niet extern moeten zoeken naar de juiste talenten. Vaak hebben ze nog veel onbenut talent in huis. Stel dat je als ondernemer die 20% kan verdubbelen of verviervoudigen… Daartoe wil ik mijn steentje bijdragen.”

Dit interview verscheen eerst op Opiniewolven.be.

Terug naar overzicht