Privacyverklaring van I love my job

I love my job respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u van dienst te kunnen zijn en de communicatie vlot te laten verlopen.

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u ons privacybeleid.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten, vragen wij u om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te geven. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en met u te communiceren.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Er werd met hen gecheckt dat ze de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen hebben om deze informatie te beschermen.
In het kader van onze dienstverlening vragen wij bepaalde persoonsgegevens die wij verwerken om u een kwalitatieve coaching, opleiding of adviesverlening en een vlotte communicatie aan te bieden. Wij houden ons aan de wettelijke verplichtingen en vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens aan u. Bij het intakegesprek vertellen we u welke gegevens we opvragen en hoe we die bewaren. Meestal zijn dat: naam en e-mailadres als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, e-mailadres en telefoonnummer als u ons een vraag stelt.

 

Verslagen van gespreksverslagen worden veilig opgeborgen in een dossierkast die is afgesloten. Digitale informatie wordt bewaard op een pc, beschermd door een wachtwoord. Enkel de coach heeft toegang tot deze gegevens.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Alleen als u toestemming geeft, gebruiken wij uw mailadres om u te informeren over onze activiteiten en u inhoudelijke artikels te bezorgen. U kan zich hier op om het even welk moment zelf voor uitschrijven. Wij versturen onze e-nieuwsbrieven via een programma dat alle Europese en andere lokale regelgeving respecteert.

Cookies

I love my job maakt op haar website geen gebruik van cookies en soortgelijke technologie.

Doelen

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan de doelen die we beschrijven in deze Privacy Policy, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij met uw uitdrukkelijke goedkeuring. In geval van loopbaancoaching wordt bepaalde informatie gedeeld met VDAB. U wordt hiervan in kennis gesteld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers (in dienstverband of op zelfstandige basis) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Mogelijke wijzigingen aan ons privacy beleid

I love my job kan in de loop van de tijd dit privacybeleid wijzigen. Wij zullen wijzigingen aankondigen op onze website. We raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw keuze en rechten

U hebt het recht om te vragen om uw gegevens in te zien, aan te passen, te wissen, de verwerking van uw gegevens te beperken. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voor wij op uw verzoek ingaan.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om hierover meteen contact met ons op te nemen. Wij zullen alles doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bewaartijd

I love my job bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wil u meer weten of heeft u een specifieke vraag?

Neem contact op met ons. Samen overleggen we over uw vraag.