Wat maakt de aanpak van I love my job zo uniek?

Recent werden we grondig geaudit door VDAB na onze aanvraag om ons mandaat als
loopbaancentrum te verlengen. Zowat alles werd onder de loep genomen: onze visie, onze processen,
onze methodieken, onze coaches, onze expertise, onze klanttevredenheid, onze administratie… We
slaagden met glans. Voor VDAB is I love my job een ‘voorbeeld-loopbaancentrum’. Daar zijn we
trots op, daar werken we elke dag aan!

Wat maakt de aanpak van I love my job nu zo uniek?

I love my job heeft een missie: zorgen voor meer geluk op het werk. Wij doen dat o.a. door mensen
die worstelen met hun werk tot inzichten te brengen en daar acties aan te koppelen richting een
zinvol werkleven. Zo bouwen wij mee aan een betere maatschappij waar welvaart en welzijn hand in
hand gaan en waar mensen langer aan het werk kunnen en willen blijven.

Via loopbaanbegeleiding kunnen we onze passie concreet maken:
mensen gelukkiger maken
door ze te ondersteunen om bewustere jobkeuzes te maken. En daar is zelfkennis voor nodig. Kiezen
voor geluk betekent dan ook resoluut kiezen voor meer inzicht in wie je echt bent en wat je echt wil.

Wij helpen onze klanten hun zelfbeeld te versterken door veel vragen te stellen, samen te
reflecteren, te spiegelen, te structureren, te confronteren, belangrijke zaken te benoemen, vanuit
expertise kennis te delen… Antwoorden op vragen zoals: wat zijn mijn talenten, waar krijg ik energie
van, wanneer sta ik in mijn kracht, wat boeit mij, wat vind ik belangrijk in het leven en in het werk,
waar droom ik van, hoe vertaal ik dit naar een werkcontext die bij mij past, welke stappen kan ik
zetten om dichter bij een zinvol werkleven te komen…
Doorheen de jaren durven mensen immers het contact met zichzelf te verliezen en dan beginnen ze
aan zichzelf te twijfelen en is hun kracht weg.

Via loopbaanbegeleiding herstellen we hun zelfvertrouwen, want dat is essentieel om te
durven gaan voor wat zij echt willen. Onze loopbaancoaches zetten dan ook verschillende petten op
naargelang de noodzaak: die van mentor, procesbegeleider, expert, ondersteuner, coach… Onze
coaches hebben allemaal heel wat werk- en levenservaring én hebben een degelijke theoretische
achtergrond. Zij beschikken dus met gemak over al deze petten.

We werken eveneens aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Vanuit vertrouwen helpen we
mensen te kijken naar wat hen belemmert en daarmee aan de slag te gaan. Om dit allemaal concreet
te realiseren, hebben we een aanpak ontwikkeld in 4 stappen:

  1. Grondig zelfonderzoek: waar ben je goed in, waar loop je warm van, energiegevers, waarden
    en behoeften, interesses, …
  2.  Dromen: hoe zou het leven zijn, mocht je doen waar je goed in bent én van geniet
  3. Gezonde loopbaandoelen formuleren: binnen de huidige werkcontext of elders
  4. Concrete acties om het loopbaandoel te bereiken, inclusief persoonlijke ontwikkeling

Hierbij werken we op maat van de klant, via een diepgaande individuele dialoog. Bij ons
geen testen, assessments of groepsessies. We maken de loopbaanvraag helder en stemmen onze
aanpak hierop af.

De klant krijgt een persoonlijk ‘Doe-boek jobbeleving’ waarin zijn persoonlijk verhaal tot leven
komt en dat een voorbereiding vormt voor de individuele gesprekken. In het doe-boek staan
oefeningen die uitnodigen om over zichzelf te reflecteren, te structureren, samen te vatten, tot de
kern te komen, acties te formuleren…

Geregeld maken we samen met de klant een samenvatting van de belangrijkste reflecties en
acties:

1. een persoonlijk ‘innerlijk kompas’: talenten, kennis en ervaring om verder te benutten,
interesses en verlangens
2. een persoonlijk ‘jobkompas’: mogelijke jobs, sectoren, type bedrijven en werkcontexten; een
actieplan om dit waar te maken; een persoonlijk ontwikkelingsplan om zichzelf te versterken

Vele klanten koesteren dit kompas. Het versterkt hun zelfbeeld, het geeft richting om de
arbeidsmarkt gerichter te exploreren, ze hebben zelf de regie over hun werk en hun leven.

Dat is wat wij nastreven en waar onze klanten ons heel dankbaar voor zijn.

Rita Raets

Zaakvoerder I love my job

Terug naar overzicht