CASE: Opzetten HR-beleid

<img class="alignnone size-full wp-image-736" src="https://ilovemyjob.be/wp-content/uploads/2013/07/Tevreden-medewerkers-presteren-beter-ritaraets premarin cream cost.be_.jpg” alt=”Tevreden medewerkers presteren beter (ritaraets.be)” width=”1698″ height=”713″ />

HR voor een groeiende kmo

Een succesvol en dynamisch bedrijf met 60 medewerkers en een omzetstijging van 20% per jaar, voelt de noodzaak aan een degelijk uitgebouwd hr-beleid. Klantgerichtheid, de durf om nieuwe paden te betreden, flexibiliteit en het welbevinden van alle medewerkers staan daarbij centraal.

Aanpak

  • In nauwe samenwerking met de stichters en de hr-verantwoordelijke, maken we rollen en verantwoordelijkheden helder. We vertrekken daarbij vanuit de bestaande visie en missie. Elke medewerker krijgt de kans input te leveren. Verschillen in visie tussen leiding en medewerkers worden fundamenteel uitgepraat.
  • We brengen de verschillende afdelingen in kaart en bekijken kritisch hun effectiviteit en efficiëntie. Dit brengt een samenwerkingsprobleem binnen productie aan het licht. Het probleem wordt open en met alle betrokken partijen besproken en resulteert in een inventaris van uitdagingen en verbeterprojecten die de medewerkers zelf uitvoeren.
  • We zetten een functiewaarderingssysteem op op maat van het bedrijf. Alle functies worden gewogen. We vergelijken de lonen met de externe markt. Waar nodig, gebeuren aanpassingen.
  • We werken een evaluatiesysteem uit zodat kan getoetst worden of overeengekomen verantwoordelijkheden ook effectief worden opgenomen.

Resultaat

  • De bedrijfsleiders bouwen nieuwe inzichten op wb hr-beleid.
  • Rollen en verantwoordelijkheden raken beter op mekaar afgestemd. Zo ontstaan er minder fricties, het aantal fouten vermindert, de klanttevredenheid stijgt. De functiebeschrijvingen blijken erg nuttig bij rekrutering en selectie, bij opleiding van nieuwelingen, bij evaluatie, bij het bepalen van lonen, bij het afstemmen van interne communicatie.
  • De verbeterprojecten binnen productie, leiden tot een efficiëntere werking en een grotere betrokkenheid en tevredenheid van de mensen die er deel van uitmaken.
  • Het bedrijf heeft een loonsysteem dat beantwoordt aan de principes van interne rechtvaardigheid en competitiviteit met de externe markt. Loonaanpassingen worden doordachter doorgevoerd. Men kan het waarom beter uitleggen aan de medewerkers.
Tags: hrm, hrm beleid
Terug naar overzicht