CASE: Retentiemanagement

Talentvolle medewerkers aantrekken en behouden (ritaraets.be)

HR project : het aantal exits halveren op 1 jaar tijd

Een bedrijf met een 120 tal medewerkers, heeft een erg turbulente periode achter de rug. Gevolg : medewerkers raken het noorden kwijt, de “anciens” herkennen hun vroegere bedrijf niet meer, nieuwelingen raken erg verward door tegenstrijdige boodschappen en het gemis aan bedrijfsidentiteit. 42% van de medewerkers verlaten het bedrijf.

Aanpak

We werken een retentiebeleid uit op 2 sporen : onmiddellijke interventies om zo snel mogelijk het aantal exits terug te dringen en structurele wijzigingen om problemen fundamenteel aan te pakken.

Onmiddellijke interventies:

  • We brengen exits gedetailleerd in kaart (hoeveel, waar, wie, …)
  • We organiseren kwalitatieve exitgesprekken en geven er passend gevolg aan
  • We verhogen drastisch en snel de kwaliteit van opleiding van nieuwelingen

Structurele ingrepen:

  • We creëren een nieuwe en gedragen identiteit door oa het definiëren van een visie en missie, het bepalen van kerncompetenties, het opstellen van een op maat gemaakt competentiewoordenboek en dit alles via werkgroepen waaraan medewerkers van verschillende niveau’s participeren.
  • We organiseren een waardemeting waar we alle medewerkers bij betrekken. Het resultaat van de meting vormt de basis van een structureel en waardegedreven veranderingstraject.
  • Rollen en verantwoordelijkheden worden besproken in werkgroepen en resulteren in nieuwe, heldere en gedragen functiebeschrijvingen
  • We brengen het bestaande evaluatiesysteem in lijn met de nieuwe bedrijfsfilosofie.
  • We verhogen de kwaliteit van het leiderschap door leidinggevenden systematisch bij deze projecten te betrekken en hen op te leiden in de principes van communicatie, motivatie, leiding geven, empowerment, …
  • We creëren de functie van HR verantwoordelijke, een rol die met veel enthousiasme wordt opgenomen door een interne medewerker

Resultaat

Het aantal exits wordt na 1 jaar tijd gehalveerd, medewerkers vinden opnieuw hun “plek”, meer positieve energie, meer teamspirit en verbondenheid met het bedrijf, omzet- en winstcijfer stijgen, de klanten merken de positieve verandering.

Terug naar overzicht