Case: het professionaliseren van HR binnen een kleine KMO

Talent groeit wanneer u het verzorgt (ritaraets.be)

HR professionaliseren

8 jaar geleden is de bedrijfsleider samen met zijn levenspartner een onderneming gestart vanuit het geloof een waardevolle dienst te kunnen neerzetten in de markt. En met succes. Het bedrijf telt ondertussen 12 medewerkers. 

De bedrijfsleider is echter niet tevreden. Er blijven te veel kansen in de markt liggen, er gebeuren teveel fouten in het bedrijf, de verbeterprojecten raken niet van de grond, het personeel lijkt niet te delen in de passie van de leider. Gevolg : frustratie, irritatie, onderlinge wrijvingen, wederkerende discussies die niet tot een oplossing leiden. Het begint op iedereen – inclusief de eigenaar – zwaar te wegen.

Aanpak

  • Goede afstemming tussen opdrachtgever en consultant om tot een plan van aanpak te komen dat werkt voor het bedrijf. Grondige briefing over visie, toekomstplannen en huidige problemen.
  • Helder definiëren van noodzakelijke rollen, verantwoordelijkheden en competenties om het bedrijf efficiënt en effectief te maken.
  • Evalueren wie in staat is welke rol op te nemen, welke terreinen braak blijven liggen en een plan van aanpak om snel de lacunes op te vullen.
  • Opmaken van functiebeschrijvingen en competentieprofielen voor alle functies om bij iedereen helderheid te creëren. Medewerkers leveren hier zelf de input voor. We zorgen voor een duidelijke afstemming tussen leiding en medewerkers.
  • Waar er geen overeenstemming bereikt wordt, nemen we de nodige beslissingen.
  • Individuele coachingvoor een gewaardeerde en waardevolle medewerker.
  • Opzetten van een samenwerkingssysteem op maat van het bedrijf. Iedereen krijgt hier training over.
  • Aanwerven van de nodige talenten om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.
  • In gans dit proces wordt de bedrijfsleider intensief betrokken wat tot een transformatie leidt zowel op persoonlijk vlak als op vlak van het managen van Human Resources.

Resultaat

Opnieuw veel positieve energie in het bedrijf. Bedrijfsleider heeft een veel beter zicht op rollen en verantwoordelijkheden die moeten opgenomen worden en op noodzakelijke talenten. Medewerkers nemen de hen toebedeelde verantwoordelijkheden krachtiger op en zijn beter op mekaar afgestemd. Er zijn minder fricties, er gebeuren minder fouten. Er is een open sfeer gebaseerd op vertrouwen die toelaat dat problemen snel en fundamenteel aangepakt worden dig this. Talenten die noodzakelijk zijn voor de groei van de onderneming , werden aangetrokken. Het bedrijf weet zich attractief te positioneren op de arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht