Zeven concrete tips om op een verbindende manier leiding te geven

 

1. Wees helder

Communiceer tot alle partijen het begrijpen: in individuele gesprekken, via teammeetings, via nota’s, mails, als je opdrachten bespreekt, …

Schets het ruimere kader: waarom verwacht je bepaalde zaken, waarom is het zo belangrijk, wat als het niet gebeurt, … Jouw medewerkers zijn geen helderzienden. Wat je hen niet vertelt, kunnen zij niet weten.

2. (H)erken weerstand

Je medewerkers zien het misschien niet altijd goed zitten om aan jouw verwachtingen te voldoen. Dat heeft zijn redenen: een andere visie, niet weten hoe eraan te beginnen, niet geloven dat ze het kunnen, te veel werk, de overtuiging dat het niet tot hun taak behoort, …

Herken weerstand en maak dit bespreekbaar. Benoem en erken samen wat er bij de   medewerker speelt zonder oordeel, zonder verwijt, zonder druk te zetten.

3. Graaf dieper

Praat echt over wat er allemaal speelt: de medewerker is zich mogelijk zelf niet bewust van zijn/haar gedrag en onderliggende drijfveren. Help hem/haar om dit helder te krijgen. Bekijk samen wat er allemaal speelt en wat er moet gebeuren zodat de medewerker wél ‘goesting’ voelt.

 Wat kan hij/zij zelf doen? Wat kan jij als leidinggevende doen?
Hoe kan het team ondersteunen? Wat kan er vanuit de organisatie komen?

4. Vertrouwen is cruciaal

Diepgaande gesprekken voeren, vraagt openheid en die openheid zal er alleen zijn als er voldoende vertrouwen is. En vertrouwen is iets waar je elke dag aan werkt. Je kan het niet afdwingen. Het is iets wat je krijgt of niet krijgt, wat je geeft of niet geeft. Zorg dat je elke dag opnieuw het vertrouwen van jouw medewerkers verdient: door wat je zegt en hoe je het zegt, door wat je doet en met welke intenties.

5. Stel véél vragen

Als leidinggevende geven we zo graag antwoorden, adviezen, oplossingen, … vaak zonder dat we het plaatje helemaal scherp hebben. Zonder dat de medewerker zich voldoende ‘gehoord’ voelt. Dus stel veel en oprecht vragen en luister naar de antwoorden: Waarom ligt dit voor de medewerker zo moeilijk? Hoe voelt dit? Wat zou hem/haar kunnen helpen om er een beter gevoel bij te hebben? Wat kan jij doen? Wat kan de medewerker zelf doen?

6. Luister oprecht

Luisteren is een actief werkwoord. Als je echt actief luistert, zet je je eigen mening en oplossingen opzij. Je zwijgt, je stelt je open voor wat de andere belangrijk vindt en nodig heeft.

Dat veronderstelt ‘empathie’. Empathie is niet hetzelfde als advies geven, medelijden tonen, je eigen verhaal doen, zeggen dat het allemaal niet zo erg is. Een empathisch leider neemt het verhaal van elke medewerker ernstig.

7. Geef aandacht aan ‘gevoelens’ en ‘behoeften’

Verbind jezelf met je medewerkers. Praat met hen over wat er echt toe doet. Over wat hen drijft en wat hen gelukkig maakt. Onderzoek samen hoe jij hen kan ondersteunen zodat zij het beste van zichzelf willen geven.
Dat houdt dus automatisch in dat je praat over gevoelens, zowel de prettige (energiek, blij, opgewekt, …) als de minder prettige (gefrustreerd, onzeker, boos, …). Praat over wat medewerkers nodig hebben (vrijheid, zekerheid, uitdaging, humor, …) en geef hen dat in de mate van het mogelijke.

Weet dat wat mensen doen, bedoeld is om hun behoeften te vervullen. Gevoelens geven informatie of belangrijke behoeften wel of niet vervuld zijn.

 

Interesse om jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen op vlak van leiderschap? Om jouw organisatie op een meer verbindende manier te leren communiceren? En op die manier meer tevredenheid te creëren bij medewerkers?

Weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? Contacteer ons, wij helpen je met plezier een heel eind op weg.

 

 

Rita Raets
Bezieler van ‘I love my job’

Terug naar overzicht