50-plussers zijn productiever dan hun jongere collega’s

Ik heb nooit echt van verjaardagen gehouden en zeker niet van ‘mijn’ verjaardag vieren. Als kind viel het nog mee (de cadeautjes, weet je wel), later vond ik de hele zaak eerder een geforceerd gedoe. Officieel een jaartje ouder. So what! Voor mij is het een dag als een ander.

Leeftijd is maar een getal

Leeftijd is voor mij maar een getal dat weinig zegt over energie, creatief vermogen, gezondheid, inzetbaarheid, talenten, gedrevenheid, … Ik ken dertigers die uitgeblust zijn en zestigers die blaken van energie. Ik kom ze steeds vaker tegen, de 50-plussers die er niet aan denken om professioneel terug te schroeven. Ze ervaren hun werk als zinvol en genieten van hun activiteiten. Door hun bezigheden laden ze hun batterijen op, waardoor ze het kunnen blijven doen. Ik behoor tot deze categorie en ik ben 60+.

De mens achter de 50-plusser

Tegenwoordig ben ik vaak de oudste als ik ergens kom, zeker in mijn professionele omgeving. Bij mijn vrienden valt het nogal mee: er zitten dertigers en veertigers tussen maar evengoed zestigers en zeventigers. Sommigen ken ik vanuit onze tienerjaren. We worden samen oud en daardoor valt het minder op. We zien mekaar als mens en niet als 60-plusser.

Negatieve beeldvorming over ouderen

Zijn er leeftijdsgebonden stereotypen? Absoluut. Leidt dit soms tot negatieve beeldvorming? Zonder twijfel. Dat is de reden waarom werkzoekende 50-plussers langer moeten solliciteren om een andere job te vinden. Ze worden vaak bij voorbaat afgeschreven als te duur, minder productief, minder flexibel, minder innovatief, moeilijker breed inzetbaar. Dat geldt ook als het gaat om doorstroom binnen de eigen organisatie. Ik heb er in mijn voormalige HR-rol vaak tegen gevochten.

Wijsheid van ouderen

Wat ik zag en nog steeds zie bij veel 50-plussers: professionele ervaring en deskundigheid, levenservaring, verhalen, veelkleurige wijsheid en een veelheid aan talenten die helemaal tot bloei komen, mits de juiste werkcontext.

Laat ons eens OM-denken

Hoe kan je de negatieve beeldvorming ten opzichte van oudere werknemers positief ombuigen? Gewoon door het te doen. Zet een andere bril op. Breng de sterke kanten van oudere werknemers in beeld. Ik help je op weg.

Ouderen zijn productiever

Onderzoeken wijzen uit dat dit effectief zo is. Als zij hun wijsheid, ervaring en deskundigheid mogen inzetten, dan heeft dit een positief effect op de productiviteit. Ze kennen hun materie en wanneer ze hun verhalen mogen delen met jongere collega’s, nemen ze het ganse team mee naar een hogere versnelling. Dat is van onschatbare waarde.

Ouderen zorgen voor rust en balans

Als 50-plusser weet je inmiddels dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. Elke storm gaat wel weer liggen. Ouderen laten zich niet meer zo snel gek maken omdat ze het allemaal al wel eens gezien hebben. Dat zorgt voor rust, balans en stabiliteit.

Ouderen zijn meer betrokken

Ze raken niet zo snel verveeld, zoeken niet té snel afwisseling. Ze kunnen een (lastige) inspanning langer volhouden en zien het bredere plaatje. Ze zijn loyaler en meer gericht op een duurzame verbinding met de organisatie. Dat uit zich in verantwoordelijkheid nemen en betrokkenheid.

Ouderen hebben een betere zelfkennis

Ze hebben zichzelf in de loop der jaren beter leren kennen, zowel hun sterke punten als hun valkuilen en uitdagingen. Daardoor is er zowel zelfvertrouwen als relativering van het eigen kunnen en weinig kans op zichzelf onder- of overschatten.

Ouderen hebben een meerwaarde in het team

Gemengde teams qua leeftijd, culturele achtergrond, gender, scholing,… het kan zo verfrissend werken. Met diversiteit in leeftijd ben je productiever omdat een team met verschillende brillen naar een dienst of product kijkt. Gezamenlijk kunnen zij zich beter inleven in de klant, de collega’s, de directie. Voorwaarde is dat er wederzijds respect is voor het anders zijn, dat collega’s waarderend naar mekaar kijken.

Ouderen zijn een stabiele factor

Ze veranderen niet om het minste van baan. Door hun brede kennis en ervaring, zijn ze vaak breed inzetbaar. Ze kunnen gemakkelijk intern muteren als dat nodig is. Daardoor zijn ze een stabiele factor binnen de onderneming.

Mocht u er nog aan twijfelen: ja, er zijn 50-plus-werknemers die uitblinken in inzet, ervaring, deskundigheid, flexibiliteit en innovatie.

Ben je als 50-plussers het geloof in jezelf wat verloren? Volg een traject loopbaancoaching en we gaan samen veel OM-denken. We openen jouw interne schatkist, halen alles van onder het stof en blinken het weer op. Je zal dan helemaal anders het gesprek aangaan over wat jij op professioneel vlak wil, zowel binnen als buiten jouw organisatie.

 

Rita Raets, zaakvoerder van I Love My JobRita Raets
Stichter en bezieler van ‘I love my job’

Terug naar overzicht