Maak medewerkers eigenaar van hun loopbaan

De drijvende kracht achter succesvolle bedrijven en organisaties, dat zijn medewerkers die hun job mét goesting doen. Zij gaan met passie aan de slag, werken plichtsbewust en genieten van wat ze doen. 

Om het met de woorden van Confucius te zeggen: “Kies een job die je graag doet en je moet nooit van je leven werken.” Investeren in talent- en loopbaanmanagement en medewerkers daarin een actieve rol geven, rendeert dus. Het leidt zonder enige twijfel tot een groter engagement.   

Hoe vervul je zowel de fundamentele noden van iedere medewerker als de noden van de business?  

Om te beginnen moeten de noden van beide partijen glashelder zijn. Dat is op zich vaak al een hele oefening. Bovendien moet de cultuur het toelaten dat er in alle openheid over gesproken wordt. En dit moet regelmatig gebeuren want er verandert binnen de organisatie van alles en ook de noden van de mensen evolueren in de tijd. 

Aandacht hebben voor een goede afstemming tussen fundamentele behoeften van medewerkers en de business is dus een proces dat continu energie en bijsturing vraagt. Daar moet een beleid rond zijn, een proces voor uitgewerkt worden, methodieken ontwikkeld, mensen opgeleid, tijd en energie voor vrijgemaakt, … 

Vooral de intentie moet zuiver zijn. 

Zowel de organisatie als de mensen moeten het ménen en alles inzetten om tot een win-win situatie te komen en kansen te creëren. Er zijn dus een paar voorwaarden:
 

 • écht luisteren naar elkaar
 • creatief naar oplossingen zoeken
 • out of the box durven denken door bv jobs te bouwen rond talenten en vaste funtie-omschrijvingen te verlaten
 • leren om met een ‘neen’ om te gaan (want je zal niet altijd je zin krijgen)
 • je verantwoordelijkheid nemen en bv écht prioriteit geven aan je persoonlijke ontwikkeling om een volgende stap te kunnen zetten
 • risico’s durven nemen zowel als bedrijf als als medewerker door bv intern van dienst en job te veranderen
 • kunnen verdragen dat er al eens iets mislukt 
 • dit een onderdeel maken van het ganse hr-beleid
 • …  

  

Wat kan je nu concreet doen om talent- en loopbaanmanagement naar een hoger niveau te brengen? 

Het is zinvol om in kaart te brengen wat je binnen het bedrijf reeds doet en van daaruit een volgende  stap te zetten. We geven een paar voorbeelden:

 

 • medewerkers toelaten aanvaarbare aanpassingen aan de jobinhoud aan te brengen
 • interne mobiliteit stimuleren
 • workshops waarin mensen hun talenten en behoeften glashelder in kaart leren brengen
 • workshops zodat medewerkers een realistische kijk krijgen op wie zij zijn, wat zij te bieden hebben, op welke vlakken zij kunnen ontwikkelen, in welke jobs zij goed zouden passen  
 • loopbaangesprekken installeren
 • leidinggevenden opleiden in het voeren van kwalitatieve talent- en loopbaangesprekken  
 • coaching, mentoring, netwerken, reflecteren, continu leren, … naar een hoger niveau brengen
 • flexibele loopbaanpaden voor medewerkers voorzien 
 • voer geen strafbeleid voor deeltijds werk, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, … in sommige levensfases hebben mensen dit nodig voor een gezonde work-lifebalans
 • een cultuur van ‘verbindend communiceren’ installeren zodat iedereen zich vrij durft uit te spreken én met een ‘nu nog niet’ leert om te gaan
 • rekening houden met de specifieke node per levensfase van de medewerker  
 • helder zijn over de uitdagingen van de onderneming
 • helder zijn over de doelen, verwachtingen, resultaten, … van het bedrijf en hoe eenieder daarin kan bijdragen
 • een matchingsproces opzetten om de noden van bedrijf en medewerker optimaal te matchen

Hoe kan I love my job helpen? 

Wij geven workshops om medewerkers een actieve rol te geven in heel dit proces. De basis van dit programma is een uitgeschreven ‘gids’ die medewerkers toelaat grotendeels op eigen kracht en in eigen tijd een grondig ‘zelfanalyse’ parcours af te leggen in een periode van 2 à 3 maanden. 

Gedurende 3 workshops van 3u komen we samen om modellen toe te lichten, inzichten te bespreken, te reflecteren over resultaten van oefeningen, kritisch om te gaan met zelfanalyses, aan ervaringsuitwisseling te doen, groepsoefeningen te doen, …

Na afloop krijgt iedereen de mogelijkheid tot een individueel gesprek zodat ook erg persoonlijke zaken kunnen bekeken worden.  

Het resultaat? Iedere deelnemer heeft zijn/haar persoonlijk ‘innerlijk kompas’ en ‘jobkompas’: helderheid rond talenten, waarden en behoeften, interesses, verlangens, jobcontexten, mogelijke rollen en functies, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanacties, … Hierover kan hij/zij intern in gesprek gaan.    

Interesse om dit bij u op te starten? 

Contacteer ons en we praten verder. 

Rita Raets

Zaakvoerder I love my job

 

Terug naar overzicht