CASE: Loopbaanmanagement

Van loopbaan naar droombaan (ritaraets.be)

Opzetten van een loopbaanmanagement systeem

Met het oog op de “war for talent” wenst een groot, internationaal bedrijf zich voldoende te wapenen om getalenteerde werkkrachten gemotiveerd in huis te houden. Men wenst eveneens een betere match tussen de noden van de business en wat medewerkers te bieden hebben. Men wil hiervoor een beleid uitwerken dat concreet vorm krijgt via specifieke processen en systemen.

Aanpak

We werken in nauw overleg met hr een beleid uit dat 3 ankerpunten krijgt : Talent Guidance, Talent Development en Talent Planning.

We brengen in kaart wat binnen het bedrijf reeds bestaat op dit vlak. We nodigen uit om het bestaande kritisch te evalueren en binnen een ruimer kader “Talent Management” te plaatsen.

In overleg met hr geven we talentmanagement verder vorm door:

  • Een “Talent Sourcing Committee” dat als opdracht krijgt om individuele loopbanen op een pro-actieve, gestructureerde en systematische manier te plannen. Een zo goed mogelijke match tussen de noden van de business en de wensen en talenten van de medewerker, vormen de 2 uitgangspunten.
  • Een werkboek “Loopbaanontwikkeling” gecombineerd met  loopbaangesprekken : dit systeem stelt medewerkers in staat om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen loopbaan.
  • Individuele coaching voor high potentials
  • Specifieke ontwikkelingsplannen voor specifieke groepen (bv. experten, high potentials)

Resultaat

Het bedrijf realiseert zich dat het reeds heel wat talent management systemen in huis heeft die mogelijks wat nieuw leven moeten ingeblazen worden en duidelijker dienen gekaderd te worden. De bijkomende middelen zoals hierboven beschreven dragen bij aan de “retentie” van getalenteerde medewerkers en leidinggevenden.

Terug naar overzicht