voor-teams-i-love-my-job loopbaanbeleid

Maak medewerkers eigenaar van hun loopbaan

Wil uw organisatie aan uw medewerkers een actieve rol geven in uw loopbaanbeleid?
Deze workshops ondersteunen dit proces sterk.

Programma ‘Maak medewerkers eigenaar van hun loopbaan’

De rode draad doorheen de workshop is de zelfkennis van uw mensen verhogen, zodat ze realistische loopbaankeuzes maken. Daarnaast leren we deelnemers om hierover constructief in gesprek te gaan met hun leidinggevende en met hr.

Concreet doorlopen we volgende stappen:

  1. Grondig zelfonderzoek: waar ben je goed in? Waar loop je warm van? Waarden en behoeften? Energiegevers en energievreters?
  2. Dromen van de toekomst: wat is jouw droombaan
  3. Gezonde en realistische loopbaandoelen formuleren: de droom vertalen naar de mogelijkheden, de realiteit binnen de organisatie
  4. Concrete acties plannen om doelen te bereiken: jobcraften? een andere functie? bijscholing? dezelfde job op een andere manier beleven? Interne gesprekken aangaan?

We gebruiken o.a. volgende modellen: het talentenverhaal, de materialen van Luk Dewulf, het levenswiel, de persoonlijke energiebalans, loopbaanankers, het gedachtegoed van Verbindende Communicatie, de positieve psychologie.

Aanpak: workshops en individueel gesprek

De basis van dit programma is een uitgeschreven handboek dat medewerkers toelaat grotendeels op eigen kracht en in eigen tijd een ‘zelfanalyse’parcours af te leggen.

Gedurende 4 workshops van ½ dag komen we met een groep van maximaal 8 mensen samen om modellen toe te lichten, inzichten te bespreken, te reflecteren over resultaten van oefeningen, kritisch om te gaan met zelfanalyses, aan ervaringsuitwisseling te doen, groepsoefeningen te houden, …

Na afloop krijgt elke deelnemer de mogelijkheid tot een individueel gesprek, waarin we dieper ingaan op persoonlijke zaken.

 

Het programma praktisch:

  • 4 workshops van ½ dag, gespreid over 3 maanden
  • een individueel opvolggesprek
  • voor iedereen een uitgebreid werkboek: een afwisseling van informatie, reflectie-oefeningen en uitnodiging tot conclusies en acties
  • voor iedereen een persoonlijk ‘innerlijk kompas’ en ‘jobkompas’ met o.a. een actieplan voor loopbaan en persoonlijke ontwikkeling, zodat ze klaar zijn om mee vorm te geven aan het loopbaanbeleid van zichzelf en van uw organisatie

 

 

 

Terug naar overzicht