Ontwikkel veerkracht binnen teams zodat ze tegen een stoot(je) kunnen

Wanneer mensen de handen stevig in elkaar slaan (ritaraets.be)

Veerkrachtige teams zijn onontbeerlijk binnen een organisatie. Zij bestaan uit mensen die u selecteert op basis van hun bekwaamheid. Dus zou het op de werkplek altijd koek en ei moeten zijn.

Waarom functioneren niet alle teams goed?

Vanwaar die frustraties en fricties binnen teams die op hun beurt stress veroorzaken bij medewerkers en leidinggevenden? De voornaamste boosdoeners blijken te zijn:

  • onduidelijke doelstellingen
  • onvoldoende onderlinge afstemming
  • niet weten hoe met verschillen om te gaan
  • onbegrip voor het anders zijn van de ander

Signalen herkennen is noodzakelijk voor veerkrachtige teams

Het is van groot belang deze risico’s vroeg genoeg te onderkennen, of beter nog, te voorkomen. Zij staan de realisatie van doelstellingen en het welbevinden van medewerkers in de weg.

Hoe kunnen wij u helpen?

Om teamveerkracht nauwgezet in kaart te brengen én te optimaliseren, ontwikkelden wij een instrument “Het meten van teamveerkracht”. Dit instrument laat u toe om:

  1. pijnpunten én sterktes van een team haarfijn in kaart te brengen
  2. de teamleden zelf oplossingen te laten bedenken voor problemen
  3. snel gewenste veranderingen te initiëren
  4. teamleden zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor noodzakelijke acties

Wij werken aan teamveerkracht door medewerkers en leidinggevenden via de vragenlijst “teamveerkracht”, via zeer praktische workshops en/of  via coaching tot inzichten te brengen en tot actie te bewegen. De tussenkomst van een neutrale externe partner kan helpen om de verschillen tussen medewerkers te overbruggen. Zo werkt u met veerkrachtige teams binnen uw organisaties.

De resultaten na onze interventie:

Wij helpen u de veerkracht van uw teams te vergroten zodat zij beter kunnen omgaan met verschillen, problemen, tegenslagen en verandering. Bekijk de case conflictmanagement.

Ontwikkel veerkracht binnen teams zodat ze tegen een stoot(je) kunnen is één van de 6 bouwstenen. Bekijk ook zeker de andere bouwstenen, de getuigenissen en de cases en bouw samen met Rita Raets aan uw duurzame organisatie.

Terug naar overzicht