CASE: Verbindend leiderschap

De kracht van authentieke leiders (ritaraets.be)

Beter communiceren als leider

Een bedrijf met een 550 medewerkers wil zijn managers en teamleiders in hun rol versterken. Deze leidinggevenden zijn resultaatgericht en gedreven. Ze zetten schitterende resultaten neer. Op relationeel vlak kunnen ze nog groeien in hun rol. Zij hebben immers een grote impact op de mate van tevredenheid van de medewerkers.

Aanpak

  • We ontwikkelen in nauw overleg met directie en hr een programma om de managers en teamleiders competenter te maken in het doelmatig aansturen en coachen van hun medewerkers.
  • Het centrale thema is : beter communiceren, functioneren en samenwerken in mijn rol als leidinggevende en dit door middel van Lifo®, het Kernkwadrant® en Verbindende Communicatie®.
  • Het programma krijgt de vorm van een interactieve module van 3 dagen. Deze omvatten oefeningen, discussies, rollenspelen, bespreken reële cases, theorie, introspectiemomenten en opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
  • We willen na de opleiding de opgedane inzichten en kennis borgen en creëren daarom een leerplatform dat mensen in staat stelt om hun vaardigheden verder aan te scherpen.
  • Het centrale aanspreekpunt is een interne coach die zelf opgeleid wordt in de Lifo®  methodiek en hierin een licentie haalt.

Resultaat

  • Sommige leidinggevenden zijn zo enthousiast dat zij zelf het initiatief nemen om regelmatig samen te komen en in kleine groepjes nieuw gedrag te oefenen.
  • Gezien de hoge toegevoegde waarde, beslist de directie om iedereen binnen het bedrijf op te leiden in de Lifo® communicatie methodiek. Deze opleidingen worden verzorgd door een interne trainer die een Lifo® licentie haalt.
  • Leidinggevenden hebben een beter inzicht in het eigen functioneren en in hun gedragsvoorkeuren. Zij begrijpen beter welke de impact hiervan is op communicatie, teamwerking, conflictbeheersing, manier van leiding geven, …
  • Zij hebben een beter zicht op het functioneren van hun medewerkers en wat deze nodig hebben om ten volle vanuit hun kracht te kunnen werken
  • Zij begrijpen beter welke factoren het goed functioneren van medewerkers kunnen bevorderen en waar de belemmeringen kunnen zitten.
Terug naar overzicht