Kan uw team tegen een stootje?

Veerkracht binnen teams is noodzakelijk. Zeker in deze turbulente tijden. Hoe u veerkrachtige teams creëert leert u in dit artikel. Ook leert u hoe u daar de vruchten van plukt. Kan uw team tegen een stootje?

Bouwsteen Veerkrachtige Teams

Wat is een veerkrachtig team?

Een veerkrachtig team is een goed functionerend team dat zichzelf permanent en autonoom bijstuurt. Een team dat weet om te gaan met veranderingen, problemen, frustraties en fricties. Een team dat problemen – die er altijd zijn – samen aanpakt richting oplossing in plaats van te klagen en te zeuren. In een veerkrachtig team domineren frustraties en fricties – die niet te vermijden zijn – de sfeer niet. Ze worden benoemd en besproken richting oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Hierdoor kunnen zij geen stress veroorzaken bij de medewerkers en de leidinggevende van uw bedrijf.  Een veerkrachtig team kan dus tegen een stootje. Het tilt zichzelf continu naar een hoger niveau van functioneren en welbevinden. Het is een plezier om in en met een dergelijk team te werken.

Wat zijn de boosdoeners van een veerkrachtig team?

Het lijkt zo eenvoudig om een goed functionerend team samen te stellen en hen blijvend te laten samenwerken. Zij bestaan uit mensen die u selecteert op basis van hun bekwaamheid. Dus zou het op de werkplek altijd koek en ei moeten zijn. Toch functioneren niet alle teams even goed. Hoe komt dat? De voornaamste boosdoeners blijken te zijn:

 • onduidelijke doelstellingen
 • onvoldoende onderlinge afstemming
 • niet weten hoe met verschillen om te gaan
 • onbegrip voor het anders zijn van de ander

Wanneer mensen vele uren, dag in dag uit met mekaar samenwerken krijgt men vroeg of laat last van frustraties en fricties. Het is belangrijk, zo niet noodzakelijk, dat u deze signalen herkent of – beter nog – deze symptomen voorkomt. Zij staan immers de realisatie van doelstellingen en het welbevinden van medewerkers in de weg.

Hoe krijgt u een veerkrachtig team?

Het wegnemen van deze problemen begint bij het opzetten en naleven van een doordacht HR beleid. Dit HR beleid moet worden uitgedragen door sterke leidinggevende die de kracht van verbindende communicatie toepassen en één en ander weten van het bouwen aan teamveerkracht. Dankzij deze vier elementen kunt u de fricties en problemen onmiddellijk bij het ontstaan bespreekbaar maken en de lucht klaren.

Hoe “meet” je teamveerkracht?

Om teamveerkracht nauwgezet in kaart te brengen én te optimaliseren heb ik een instrument “Het meten van teamveerkracht” ontwikkeld. Dit instrument laat u toe om:

 1. pijnpunten én sterktes van een team haarfijn in kaart te brengen
 2. de teamleden zelf oplossingen te laten bedenken voor problemen
 3. snel gewenste veranderingen te initiëren
 4. teamleden zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor noodzakelijke acties 

Hoe kan ik u helpen bij het verkrijgen van veerkrachtige teams?

Zeker bij conflicten of spanningen, kan de tussenkomst van een neutrale externe partner helpen om de verschillen tussen medewerkers te overbruggen. Allereerst brengen we de teamveerkracht in kaart via :

 • gesprekken met management en de teamleden
 • het laten invullen van de zelf ontwikkelde vragenlijst : “Het meten van teamveerkracht”

Dan volgt de fase van feedback

 • feedbacksessies naar alle teamleden over de resultaten

Deze wordt onmiddellijk gevolgd door de fase “van probleem naar oplossing”

 • korte workshops om teamleden zelf oplossingen te laten bedenken voor de bestaande problemen
 • workshop : beter omgaan met verschillen binnen teams door middel van de LIFO-methode, het model van de Kernkwadranten en de principes van Verbindende Communicatie
 • eventueel bijkomende groepssessies
 • eventueel individuele coaching om sommige teamleden opnieuw in hun kracht te brengen

In de laatste fase begeleiden we waar nodig bij het implementeren van de bekomen resultaten zodat we samen een duurzame verandering realiseren.

Het is duidelijk dat elke situatie anders is en dat we grondig met u als opdrachtgever in kaart brengen waar u nu staat, waar u naartoe wil en wat daarvoor nodig is. Op basis hiervan stippelen wij een routeplan voor u uit dat we samen met u waar maken. 

Bekijk de uitgeschreven case over conflictmanagement die bijdraagt aan het krijgen van veerkrachtige teams. Lees ook de getuigenissen. 

Over Rita Raets

Ik ben de HR architect die met behulp van 6 bouwstenen een omgeving kan creëren waarbij tevredenheid en duurzaam engagement centraal staan. Maak meteen uw afspraak: +32 497 50 66 12.

Terug naar overzicht