CASE: Leiderschap

Verbinden & ontwikkelen (ritaraets.be)

Leiderschapstraject: meestergasten versterken in hun rol

Een Scandinavische multinational wil zijn meestergasten in hun rol herbevestigen. Er doen zich vandaag geen grote problemen voor maar men wil anticiperen. De meestergasten hebben immers een grote impact op de organisatie en haar resultaten en op de mate van tevredenheid van de medewerkers.

Aanpak

 • We ontwikkelen in overleg een programma om de meestergasten competenter te maken in het doelmatig aansturen en coachen van hun medewerkers. Dit krijgt de vorm van 7 interactieve workshops van telkens 4 uur.
 • De workshops worden opgebouwd rond 3 thema’s : mijn rol als leider, beter communiceren met mijn medewerkers, mijn stijl van leiding geven aanpassen in functie van de medewerker
 • Tussen de sessies wordt een aantal weken ruimte gelaten om het geleerde in praktijk te brengen
 • We werken zeer praktisch en interactief. De deelnemers brengen zelf de praktijkcases aan. Zij gaan met werkbare oplossingen terug naar de werkplek.
 • De sessies worden telkens afgesloten met een introspectiemoment : wat heb ik over mezelf geleerd, wat zal ik hier verder mee doen

Resultaat

 • De meestergasten beseffen beter wat hun rol inhoudt
 • Zij begrijpen beter welke factoren het goed functioneren van medewerkers bevorderen en waar de belemmeringen kunnen zitten
 • Zij begrijpen de basisprincipes van “situationeel leiding geven” en hebben inzicht in de eigen voorkeurstijl
 • Zij krijgen een goed zicht op het belang van goede communicatie
 • Via het Lifosysteem en de kernkwadranten hebben zij een beter inzicht in het eigen functioneren en in hun gedragsvoorkeuren. Zij begrijpen beter welke de impact hiervan is op communicatie, teamwerking, conflictbeheersing, manier van leiding geven, …
 • De meestergasten en het management zijn zo enthousiast dat een verkorte versie van deze opleiding eveneens aangeboden wordt aan de vervangende meestergasten. Ook deze groep ervaart de opleiding als een verrijking.
Tags: Leiderschap
Terug naar overzicht