Verbindend communiceren is meer dan efficiënt communiceren

Verbindende communicatie is efficiënt communiceren in het kwadraat. Leer uw ganse organisatie op een verbindende manier te communiceren en pluk daarvan de vruchten.

<a href="https://ilovemyjob.be/wp-content/uploads/2014/01/Bouwsteen-Verbindende-Communicatie my site.png”>Bouwsteen Verbindende Communicatie

Hoe helpt verbindende communicatie uw onderneming ?

Door op een verbindende manier te communiceren leren uw mensen bewuster om te gaan met hun gevoelens en behoeften en oog te hebben voor de behoeften van anderen waardoor hun communicatie effectiever wordt. Verbindende communicatie betekent meer openheid, meer verdraagzaamheid, beter omgaan met verschillen, sneller discussies en onderhandelingen met het gewenste resultaat afsluiten en dus ook betere resultaten voor uw onderneming. Verbindend communiceren werkt voor al uw medewerkers, maar zeker voor uw sterke leidinggevenden, en zou daarom onderdeel moeten zijn van uw HR beleid. De kracht van verbindende communicatie leidt tot sterke individuen, veerkrachtige teams en succesvolle organisaties.

Wat is verbindend communiceren?

Uitdrukkingen (verbaal of via lichaamstaal) die we gebruiken zijn vaak nodeloos beschuldigend. Het kan ook anders: helder, direct en met aandacht en respect voor jezelf en voor anderen. Door de principes van verbindende communicatie te volgen, kan je beter met verschillen omgaan, vermijd je conflicten, verlopen onderhandelingen soepeler en sluit je gesprekken snel en met het gewenste resultaat af. Eén van de krachten van Verbindende communicatie® is dat het uit een concreet 4-stappenmodel bestaat. Dit model kan je leren. 

Wat is onze aanpak?

We vertrekken steeds vanuit een aantal invalshoeken :

  • Het verhogen van zelfkennis via zelfreflectie
  • inzicht in de effecten die persoonlijkheid en gedrag van zender en ontvanger op elkaar hebben.
  • Leren herkennen van productief en minder productief gedrag
  • Leren beteugelen van “over”dreven gedrag
  • Leren omgaan met verschillen
  • Toepassen van de juiste overbruggingstechnieken
  • Belang van gevoelens en behoeften in het écht communiceren
  • Communiceren met mededogen, vanuit het hart: de intentie is erg belangrijk

Vaak koppelen we de LIFO-methode aan dit model zodat je sneller zicht krijgt op wat jou en anderen drijft, waarom je doet wat je doet en anderen soms op een andere manier tewerk gaan.  

Waar komt verbindend communiceren vandaan?

Verbindend Communiceren is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg.

Hij is een Amerikaanse psycholoog en de ontwerper van het model van Geweldloze communicatie (Nonviolent Communication), een wijze van communiceren met jezelf en met anderen, gericht op het tegemoetkomen aan ieders behoeften en het vermijden van moralistische oordelen. Hij is oprichter van en directeur van het internationale Center for Nonviolent Communication.

Hoe kunt u verbindend communiceren inzetten?

Verbindende communicatie heeft zijn absolute meerwaarde wat samenwerking betreft binnen bestaande  teams, tussen teams onderling (bv productie versus verkoop), tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen directie en vakbonden, tussen verkoper en klant, … Verbindend communiceren gaat verder dan de klassieke communicatietechnieken. Het brengt communicatieprocessen op gang waardoor er echte verbinding ontstaat. In die verbinding ontstaat ruimte om zowel de eigen belangen en behoeften te vervullen als die van de ander. Zo sluit u gesprekker sneller en met het gewenste resultaat af en vermijdt u conflicten. Het wordt mogelijk om met verschillen in visies en persoonlijkheid om te gaan. Het wordt een “én-én” verhaal in plaats van “of-of”.

Hoe kan ik u helpen bij het verbindend communiceren?

Verbindend communiceren loopt als rode draad doorheen mijn werk. Ik kan u helpen via advies, coaching en opleiding.

De programma’s die we reeds bij andere bedrijven gaven, kunnen we ook aan u aanbieden. Bekijk de uitgeschreven case over verbindend leiderschap. Lees de getuigenissen van KMO’s en grotere bedrijven die u vooraf gingen.

Over Rita Raets

Ik ben de HR architect die met behulp van 6 bouwstenen een omgeving kan creëren waarbij duurzaam engagement centraal staat. Maak meteen uw afspraak: +32 497 50 66 12.

Terug naar overzicht