Hoe ziet een gezond loopbaanbeleid eruit?

Het implementeren van een gezond loopbaanbeleid ontbreekt bij veel organisaties. Dat is doodzonde. Het hebben van een loopbaanbeleid biedt vele voordelen. Meer nog het zorgt er voor dat uw gewaardeerde medewerkers niet zomaar vertrekken maar bij u geëngageerd aan het werk blijven. 

Bouwsteen Gezonde Loopbanen

Waarom een loopbaanbeleid onontbeerlijk is

U weet dat het opzetten van een HR beleid de basis vormt voor het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Dit beleid wordt vorm gegeven door sterke leidinggevenden die het in de praktijk omzetten. Zij gebruiken hierbij verbindende communicatie zodat er vanuit de kern gecommuniceerd wordt. Zo bent u in staat om talenten te waarderen en optimaal te benutten en krijgt u veerkrachtige teams. In het plaatje ontbreekt nog één ding: een gezond loopbaanbeleid.

Wat is een gezond loopbaanbeleid?

Een gezond loopbaanbeleid is de lijm die bovenstaande bijeenhoudt. Medewerkers kunnen goed functioneren en zeer gelukkig zijn in hun werk. Er komt echter een tijd dat zij nood hebben aan iets anders. En daarover moet in alle openheid kunnen gepraat worden. Daarnaast evolueert een organisatie evenzeer. Het is zaak continu een goed zicht te hebben op welke talenten en competenties nodig zijn om de visie en missie waar te maken en er voor te zorgen dat deze effectief tijdig in huis zijn. Dat kan door de juiste talenten extern aan te trekken of ze intern te ontwikkelen en kansen te geven.

De voordelen van een loopbaanbeleid

Organisaties die een loopbaanbeleid hebben bieden meerdere voordelen aan. In de eerste plaatst bied de implementatie van een loopbaanbeleid aan medewerkers perspectieven. Het ontbreken van een volgende stap in iemands carrière is immers een veel voorkomende reden van vertrek. Een loopbaanbeleid verkleint dus de kans op het vertrek van een gewaardeerde medewerker. Het hebben van een loopbaanbeleid zorgt er ook voor dat de juiste mensen op de juiste plek zitten én dat betekent dat zij doen waar zij goed in zijn. Zij kunnen werken vanuit hun passies en talenten. Een bijkomend voordeel is dat het uitzicht hebben op een carrièrestap goed is voor de motivatie. En dat is bevorderlijk voor de productiviteit en indirect dus ook voor de omzet van de onderneming. Een ander belangrijk voordeel is de flexibiliteit die binnen het bedrijf gecreëerd wordt door een grotere “interne mobiliteit” waardoor er permanent gezocht wordt naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de noden en de wensen van de onderneming en de talenten en de wensen van de medewerkers. Kortom van een loopbaanbeleid profiteert zowel de organisatie als de medewerkers.

Hoe ziet een gezond loopbaanbeleid er uit?

Een gezond loopbaanbeleid voorziet opportuniteiten binnen de organisatie en creëert daarmee duurzame verbondenheid. Deze opportuniteiten worden loopbaanpaden genoemd die niet noodzakelijk vooraf vast liggen. Een loopbaanpad kan alle kanten opgaan. Al snel wordt gedacht dat opportuniteiten verticale carrièremogelijkheden moeten zijn. Er bestaan echter ook horizontale en diagonale paden. Een gezond loopbaanbeleid wordt opgesteld in overleg tussen de medewerkers en het bedrijf. Ook kunnen er in de functie zelf aanpassingen doorgevoerd worden zodat het werk meer aansluit bij de talenten en wensen van de medewerker. Men hoeft niet altijd van functie te veranderen. De input vanuit het bedrijf is evenzeer belangrijk : welke talenten en competenties heeft het bedrijf nodig om succesvol te zijn en te blijven ? Wat is het plan om deze talenten tijdig in huis te hebben ? Het vormt de basis voor rekrutering, opleiding en interne mobiliteit.

Hoe kan ik u helpen bij het implementeren van een loopbaanbeleid?

Ik kan u op verschillende manieren helpen bij het implementeren van een loopbaanbeleid. Voorbeelden hiervan zijn: individuele loopbaanbegeleiding, teamworkshops, opleiding van interne loopbaancoaches, uitwerken van een loopbaanconcept op maat van uw bedrijf, korte bewustwordingssessies voor directie en management en aanbieden van praktische instrumenten voor loopbaanmanagement. Uiteraard zijn al deze manieren afgestemd op de noden binnen uw organisatie. Bekijk de case rond loopbaanmanagement.

Daarnaast bied ik loopbaancoaching aan voor particulieren. Zo leren individuele medewerkers bewuste en doordachte keuzes te maken op basis van uw diepste wensen en talenten.

Over Rita Raets

Ik ben de HR architect die met behulp van 6 bouwstenen een omgeving kan creëren waarbij tevredenheid en duurzaam engagement centraal staan. Maak meteen uw afspraak: +32 497 50 66 12.

Terug naar overzicht