Waardeert en benut u de talenten van uw medewerkers?

Om talentvolle medewerkers aan te trekken en gewaardeerde medewerkers te behouden moet u hen de kans geven hun talenten voluit te benutten. Medewerkers doen graag die dingen waar ze goed in zijn en omdat ze het graag doen, kunnen ze er niet genoeg van krijgen en worden ze er alsmaar beter in. En u als bedrijf plukt daarvan de vruchten. Waardeert en benut u de talenten van al uw medewerkers?

Bouwsteen Talenten optimaal inzetten

Heeft iedereen talent?

In de Social Media Enquête Talentmanagement werd de mening van ruim 500 medewerkers en bijna 200 HR-professionals  gevraagd. Slechts een kwart van hen is van mening dat iedereen talent heeft. Een bedroevend laag percentage.

Iedereen heeft talent, maar niet voor alles. Een zalm die van nature uit in staat is vele kilometers tegen de stroom in te zwemmen, moet je niet leren vliegen. Dat is het talent van de zwaluw die elk jaar opnieuw de lange tocht naar het zuiden maakt.

Wat is talent?

Talent behoort tot ieders natuur. Het is de kern waar we allemaal over beschikken en  waarin onze natuurlijke kracht schuilt. Talent is een natuurlijke eigenschap van een medewerker die, binnen de juiste context, snel leidt tot sterke prestaties. De medewerker hoeft er niet al te veel moeite voor te doen, het gaat haast vanzelf en hij of zij geniet ervan. En dat leidt dan weer tot tevredenheid en engagement.

Talenten benutten gééft energie.

Hij of zij wordt er dus niet moe van! Integendeel. Het geeft energie. Een voorbeeld. De éne medewerker is van nature goed in het methodisch en analytisch werken, heeft oog voor detail en orde, gaat gestructureerd en voorzichtig te werk en houdt van regels en procedures. Hij of zij zal zich van nature goed voelen in een job als accountant, jurist, magazijnier, werfopvolger of kwaliteitscontroleur. De andere heeft een flexibele geest die zich niet laat binden door regels, is enthousiast over nieuwe ideeën en methodes, zoekt afwisseling  en wil out of the box denken en leven. Hij of zij kan deze talenten ten volle botvieren in een job als ontwerper, communicatiespecialist, ondernemer, lasser in de entertainment wereld.

Integreert u talentmanagement in uw HR-beleid?

De juiste context (functie, bedrijfscultuur, leiderschapstijl, …) is erg belangrijk voor talentontwikkeling. Enkel dan zullen medewerkers zich goed voelen en hun talenten kunnen, willen en durven inzetten voor uw zaak. Iemand die van nature nood heeft aan zekerheid en structuur frequent en zonder al te veel omkadering confronteren met verandering, vraagt om problemen.  Iemand die nood heeft aan autonomie en afwisseling te sterk binden door regels en routine, zal dreigen weg te kwijnen.

Talenten waarderen en benutten begint met talenten in kaart te  brengen

Het waarderen en benutten van talenten begint met het in kaart brengen van talenten.

In de eerste plaats is het belangrijk dat medewerkers hun eigen talenten kennen. Als zij weten waar ze goed in zijn en wat ze graag doen en wat hen energie geeft, dan kunnen zij er naar streven om autonoom hun talenten optimaal in te zetten. Vaak hebben medewerkers wel een idee waar ze goed in zijn en wat ze graag doen of zouden  willen doen. Vaak hebben zij daar echter hulp bij nodig om het plaatje scherp te krijgen premarin price.

In de tweede plaats moet elke sterke leidinggevende weten waar zijn medewerkers goed in zijn. Want wanneer u de talenten van uw medewerkers kent, weet u immers ook wat u te doen staat om er maximaal de vruchten van te plukken.  Het is erg belangrijk talent en talentontwikkeling binnen uw onderneming bespreekbaar te maken en voor iedereen de juiste context te creëren zodat alle aanwezige talenten maximaal tot hun recht komen.  Mensen moeten hun talenten kunnen, willen en durven inzetten voor uw resultaten.

De voordelen van talent waarderen en optimaal benutten

Het belangrijkste voordeel van medewerkers te laten werken op basis van hun talenten is dat zij met veel plezier, motivatie en loyaliteit kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Voor een onderneming vertaalt zich dit naar een hogere productiviteit, een beter werkklimaat, minder verzuim, meer tevreden klanten, meer omzet, enzovoort.

Wie is er verantwoordelijk voor het benutten van talent?

Zowel de medewerker als de organisatie draagt hier een verantwoordelijkheid. Deze gedeelde verantwoordelijkheid moet worden gebundeld in een plan dat talentmanagement wordt genoemd. En hierover moeten leidinggevenden en medewerkers in gesprek gaan. Zo kunnen beide partijen profiteren van de voordelen die talent waarderen en benutten biedt.

Talenten waarderen en benutten is talenten ontwikkelen

Er bestaan heel wat mogelijkheden om talenten te (helpen) ontwikkelen. Voorbeelden zijn: interne of externe coaching, mentoring, ontwikkeltrajecten, functieroulatie, opleiding, de juiste projecten, lectuur, inspirerende voorbeelden, enzovoort. Maar niet alle mogelijkheden zijn even effectief voor uw organisatie en medewerkers. Het is dus belangrijk keuzes te maken die op dit moment bij uw bedrijf passen en waarbij communicatie en feedback geven centraal staan. Bovendien is de context erg bepalend. Talenten kunnen bv sluimerend aanwezig zijn tot de context wijzigt en zij plots tot bloei komen. Of omgekeerd.

Hoe kan ik u helpen bij het beter benutten van talenten?

Ik kan u helpen die keuzes te maken op basis van mijn jarenlange ervaring. Via individuele coaching of via teamworkshops help ik de kerntalenten van uw medewerkers te ontdekken, te waarderen en te ontwikkelen. Ik begeleid uw leidinggevenden zodat zij beter worden in het waarderen, benutten en ontwikkelen van de talenten van hun mensen. Modellen die ik gebruik zijn: de Lifomethode, het model van de kernkwadranten, de waarderende benadering, “Ik kies voor mijn Talent” van Luc Dewulf en de principes van verbindende communicatie. De unieke programma’s “Upgrade yourself! Groeien vanuit je kern” en “Maak medewerkers eigenaar van hun loopbaan” zijn absolute aanraders.

Over Rita Raets

Ik ben de HR architect voor geëngageerde medewerkers die met behulp van 6 bouwstenen een omgeving kan creëren waarbij duurzaam engagement centraal staat. Maak meteen uw afspraak: +32 497 50 66 12. Ik ben tevens door de Vlaamse Overheid erkend als verstrekker van loopbaancheques via The Future Alliance.

Terug naar overzicht