CASE: Werknemerstevredenheid

Tevreden medewerkers presteren beter (ritaraets.be)

Hoe verderwerken na een grondige reorganisatie?

Van de 300 werknemers binnen een Japanse multinational kunnen er, na reorganisatie, slechts een 30-tal blijven. Het lokale management staat voor de uitdaging om waardevolle medewerkers gemotiveerd in huis te houden terwijl er vanuit het hoofdhuis geen zekerheid komt over het voortbestaan van de entiteit.

Aanpak

In overleg met het lokale management stippelen we een concreet routeplan uit met specifieke aandacht voor het emotionele verwerkingsproces en het verhogen van de zelfsturing van het team

  • Managementsessies om de actuele missie en visie helder te maken – communicatie hiervan naar alle betrokkenen
  • Interactieve workshops voor alle medewerkers om effectiever met de verandering om te gaan:
    • Omgaan met verandering, onzekerheid en stress
    • Communicatie in woelige tijden
    • Nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten
  • Individuele begeleiding voor medewerkers die dit wensten

Resultaat

Het bedrijf kan het aantal exits tot een aanvaardbaar niveau beperken. Er komt zelfs een gewaardeerde medewerkster terug. De unit slaagt erin de dienstverlening te verzekeren. Hoewel er onzekerheid over de toekomst blijft, werkt men samen in een aangename sfeer.

Terug naar overzicht