Zonder HR beleid geen succesvolle KMO 

KMO’s hebben een belangrijke impact op onze economie. Groei en succes zijn voor hen echter geen vanzelfsprekendheid. Het is duidelijk dat de complexiteit toeneemt wanneer een KMO evolueert van een eenmanszaak naar een professionele organisatie. Ook op vlak van het organiseren van de “menskant” van het bedrijfsleven : de Human Resources. Als u uw organisatie succesvol wil uitbouwen, dan is keiharde aandacht voor HR een must.

Bouwsteen HR beleid

Een HR beleid op maat voor KMO’s is een must!

Een HR beleid stippelt de strategie uit voor het omgaan met medewerkers. Voor het organiseren van de “menskant” van een onderneming.  Die strategie dient 100% afgestemd te zijn op uw business : datgene wat uw organisatie vandaag vooruit helpt. Dus : maatwerk.

Medewerkers zijn een belangrijk gegeven binnen een organisatie.  Dus het al of niet hebben van een doordacht en gedragen HR beleid heeft een sterke impact op het succes van uw onderneming. De belangrijkste kerndoelstellingen die u met een goed HR beleid kan realiseren zijn : talentvolle medewerkers aantrekken, gewaardeerde medewerkers behouden, medewerkers die met plezier meewerken aan uw business resultaten.

Een HR beleid voor KMO’s is geen vanzelfsprekendheid

Voor grote organisaties is het hebben van een HR beleid vaak een gegeven. Voor KMO’s is dit geen vanzelfsprekendheid. Het is echter een misvatting dat een KMO geen HR beleid zou moeten hebben omdat het letterlijk minder resources in dienst heeft. Elke medewerker verdient (persoonlijke) aandacht en een ontwikkeltraject.  Het is belangrijk dat binnen de KMO iemand mét impact zich de kunst van het “werken met mensen voor duurzaam engagement” eigen maakt en dit een onderdeel maakt van dagelijks bestuur.  Vaak zien we dat binnen KMO’s HR de verantwoordelijkheid is van de zaakvoerder of van de financiële directeur.

Een HR Beleid voor duurzaam engagement van medewerkers

Vaak start een ondernemer vanuit een passie met een product of een dienst. En plots dient de zaakvoerder een bedrijf van 10, 20, 30 of meer medewerkers aan te sturen. Hoe laat u hen in uw passie delen ? Om mooie resultaten neer te zetten hebt u gemotiveerde mensen nodig en dat impliceert dat ze plezier beleven aan wat ze doen.Tevreden medewerkers zijn geëngageerde medewerkers. Zij doen niet enkel wat u vraagt, zij doen spontaan meer. Zij denken mee met uw organisatie en zij genieten ervan ! Beheerst uw bedrijf de kunst om mensen duurzaam en gepassioneerd met het bedrijf te verbinden ? Indien niet is er goed nieuws. Het is een kunst die u kan leren en integreren in uw beleid.

Het dubbel nut van een HR beleid binnen een KMO

Een goed uitgestippeld HR beleid zorgt ervoor dat u talentvolle medewerkers kunt aantrekken,  gewaardeerde medewerkers behouden en dat uw mensen met veel plezier meewerken aan uw business resultaten. Een HR beleid heeft immers de strategie voor uw medewerkers vastgelegd. De medewerkers binnen uw KMO weten wat ze mogen verwachten en waar ze aan toe zijn. In ruil voor deze duidelijkheid, aandacht en kansen zetten zij zich elke dag in voor het succes van uw KMO. Het zijn uw mensen die een meerwaarde leveren voor uw onderneming en dat maakt uw medewerkers het belangrijkste goed binnen uw KMO.

Hoe begint u aan een HR beleid?

Een HR beleid vertaalt de visie en missie van het bedrijf naar organisatiedoelstellingen en naar doelstellingen op persoonlijk- en teamniveau. Het beschrijft hoe medewerkers maximaal kunnen bijdragen en wat daarvoor nodig is. Het legt vast hoe u binnen uw onderneming met mensen zal omgaan en wat u van uw medewerkers verwacht. Het maakt duidelijk waarom u deze keuzes maakt en hoe dit alles past binnen de visie en de missie van uw organisatie. Dit HR beleid vertaalt u dan in concrete processen, afspraken, procedures, instrumenten, … En u communiceert dit glashelder naar al uw mensen. Zo weet iedere medewerker waar uw KMO heen wil en hoe ze kunnen bijdragen. Rollen en verantwoordelijkheden zijn helder en goed op mekaar afgestemd. Belangrijke taken blijven niet onafgewerkt liggen omdat men denkt dat het tot iemand anders zijn bevoegdheid behoort. Het is glashelder wat er van iedereen verwacht wordt en wat men daarvoor in ruil krijgt. Tegelijkertijd moet het HR beleid rekening houden met de wensen en noden van medewerkers. Hebben uw medewerkers alle tools, kennis en competenties om de organisatiedoelstellingen te behalen? U begrijpt dat een HR beleid niet over één dag ijs gaat. U begrijpt ook dat het uitstippelen van een HR beleid maatwerk is.

Hoe kan ik u helpen bij uw HR beleid?

Bent u op zoek naar een sparringpartner? Bent u op zoek naar iemand die meer richting kan geven aan uw HR beleid? Iemand die u helpt uw HR beleid beter af te stemmen op de ambities van uw KMO? Iemand die uw HR beleid weet te vertalen naar processen, concrete instrumenten, afspraken, … om het beleid in praktijk  waar te maken. Of iemand die de productiviteit en de tevredenheid van uw medewerkers vergroot met alle positieve gevolgen van dien? Laat mij u dan helpen bij uw HR beleid. Ik bied u de juiste ondersteuning met duidelijke resultaten aan. Zo kunt u na verloop van tijd zonder mij verder. Bekijk de cases. Lees de getuigenissen van KMO’s en grotere bedrijven die u vooraf gingen.

Over Rita Raets

Ik ben de HR architect die met behulp van 6 bouwstenen een omgeving kan creëren waarbij duurzaam engagement centraal staat. Maak meteen uw afspraak: +32 497 50 66 12.

Terug naar overzicht